Dla niektórych oferta SKF kończy się na łożyskach.

Dla nas to dopiero początek.

 
     
 
 
     
     
Oferujemy także możliwość zakupów w jednym miejscu...
     
             
     

Firma SKF jest najbardziej znanym na świecie producentem wysokiej jakości łożysk. Oferu­jemy najszerszą gamę produk­tów w branży, niemal do wszyst­kich możliwych zastosowań.

Pragniemy jednak być postrzegani nie tylko jako dostawcy gotowych produktów. Za pośrednictwem naszej rozległej sieci dystrybutorów, wspieranych przez zaawan­sowane rozwiązania logistyczne oraz handel elektroniczny, mogą Państwo np. sprawdzać dostęp­ność produktu, monitorować sta­tus przesyłki oraz składaćzamówienia o każdej porze dnia i nocy.

Nasi lokalni dystrybutorzy, mający niezbędną wiedzę oraz narzędzia służące efektywnemu zarządzaniu zapasami towarów, dołożą wszelkich starań, aby otrzymali Państwo właściwy produkt, we właściwym miejscu i czasie.

     
             
     
     
             
     
...wsparcie na wyciągnięcie ręki...
     
             
     
Mieć dobry produkt to nie wszystko - należy go właściwie eksploatować. Zawsze kiedy będą Państwo potrzebować wsparcia lub przyjaznej porady, nasi lokalni dystrybutorzy najlepiej doradzą, jak najefekty­wniej wykorzystać poczynioną inwestycję. Mają oni niezbędną wiedzę, aby służyć Państwu pomocą w każdej chwili.
     
             
     
     
             
     
...specjalistyczną wiedzę, zawsze gdy jest potrzebna...
     
             
     

Niekiedy Państwa potrzeby mogą być wyjątkowo trudne do zrealizowania.

W takich przy­padkach dystrybutor zwróci się do firmy SKF, np. w celu uzyskania pomocy związanej ze szkoleniami, zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi lub wyspecjalizowaną wiedzą dotyczącą eksploatacji maszyn. Ze względu na długą tradycję oraz wieloletnią obecność na rynkach świa­towych, stawianie czoła wyzwaniom Klientów w różnych branżach przemysłu to dla nas codzienność. Chętnie poddamy się Państwa ocenie

     
             
           
             
     
...oddanie nowatorstwu..
     
             
     

Firma SKF powstała prawie 100 lat temu. Od samego początku nasze działanie oparte jest na nowatorstwie. W gruncie rzeczy każdy produkt, usługa czy rozwiązanie oznaczone marką SKF zawiera w sobie twórcze podejście do zagadnienia. Od niedawna łożyska nowej klasy SKF Explorer - efekt intensywnych starań naszych naukowców i inżynierów - zapewniają o wiele wyższe osiągi i wydajność niż te znane dotychczas.

Sukces ma jednak swoją drugą stronę. Ze względu na to, że jesteśmy najlepiej rozpoz­nawaną marką, nasze produkty są najczęściej kopiowane. Być może nic w tym złego. Przecież gdy staną Państwo w obliczu trudnego wyzwania, do kogo się Państwo zwrócą: do twórcy nowatorskiego rozwiązania czy do jego naśladowcy?

     
             
           
             
     
... oraz zyskowne rozwiązania.
     
             
     

Zysk jest motorem działania każdego przedsiębiorstwa. Od wielu lat obserwujemy, że wiele dzieli eksploatację urządzeń od ich właściwej eksploatacji. Łożysko to serce maszyny. Proszę nam wierzyć - nikt nie zna się lepiej od SKF na opty­malnym wykorzystaniu łożysk.

Właśnie dlatego opracowaliśmy Program Optymalizacji Wydajności Zasobów (Asset Efficiency Optimization - AEO), który pomaga obniżyć koszty funkcjonowania przed­siębiorstwa. Czym jest AEO? Przede wszystkim systemem organizacji procesów i wyko­rzystywania dostępnych zasobów, od personelu po maszyny, tak aby wiedza i tech­nologia harmonijnie przyczyniały się do wzrostu zyskowności.

Jako nasi Klienci zawsze będą Państwo mogli korzystać ze wsparcia SKF Reliability Systems, naszego zespołu ser­wisowego, który zagwarantuje, że działalność produkcyjna zachowa właściwe tempo i roz­mach.

Porozmawiajmy. Na pewno znajdziemy wspólny język.